Zavod za kontrolu kvalitete i conzulting d.o.o.

Tvrtka Zavod za kontrolu kvalitete i conzulting d.o.o. sa sjedištem u Čakovcu osnovana je 1993. godine, a bavi se djelatnošću pružanja usluga u području zaštite na radu , zaštite od požara kao i prodaje robe u funkciji zaštite. Promjenom sjedišta tvrtke, proizašla je potreba za promjenom njihovih osnovnih vizuala (posjetnice, memorandumi, izvješća, natpisa, naljepnica itd.) što smo profesionalno odradili do samog tiska na obostrano zadovoljstvo.

ZKKC web stranica